Työmyyrä hommiin

Puoluesihteerin tehtävä on työmyyrän homma. Konkreettista tekemistä, jossa kädet ovat savessa niin kentällä kuin puoluetoimistolla. Tarvitaan innostusta, tekemisen meininkiä, hyvää energiaa ja erinomaisia yhteistyötaitoja.

1) Puhutaan politiikkaa

Nostetaan politiikan puhuminen takaisin Vihreän liikkeen keskiöön. Me innostumme politiikasta, asioihin vaikuttamisesta, paremman yhteiskunnan ja kestävän tulevaisuuden tekemisestä. Korona vei meiltä kohtaamiset, nyt on aika rohkaista ihmisiä taas kokoontumaan yhteen. Yhteinen keskustelu vahvistaa puolueen itsetuntoa, tuottaa uusia ideoita ja motivoi myös vaalimainosten jakamiseen varhain kylminä kevätaamuina.

2) Kuunnellaan ja analysoidaan

Puolueen tilasta on paljon hyvää analyysiä, jatketaan sitä yhdessä. Analyyttisellä tarkastelulla löydetään meitä yhdistävät ja erottavat tekijät, viime vuosien kannatusluisun syyt ja niistä tehtävät johtopäätökset. Kerätään uutta tietoa ja hyödynnetään olemassa olevaa dataa analyysin tueksi, mietitään tarkasti ja vältetään mutua. Tiedostetaan, että myös globaalit trendit kuten ympäristöliikkeiden vastustus, hybridisodankäynti ja antigender-liike vaikuttavat toimintakenttäämme. Tunnistetaan vaalikausien luontainen heiluriliike ja huomataan poliittisen kentän muutokset ajoissa. Ollaan valmiita reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin, mutta pidetään katse omassa pelissä ja fokus omassa vahvassa tekemisessä.

3) Harkittua muutosta

Paine muutoksiin puolueen poliittisessa linjassa, tekemisen tavoissa ja viestinnässä on tappion hetkellä kova. Muutosten on kuitenkin perustuttava huolelliseen analyysiin, yhteiseen keskusteluun ja yhteisen työn kautta syntyvään päämäärään. Tätä prosessia ei voi tehdä kiireellä. Annetaan muutostyölle aikaa, pohditaan suuntia huolella ja yhdessä kaikilla puolueen tasoilla. Uskalletaan rohkeasti olla sitä, mitä ollaan, silloinkin, kun se ei aina ole suosittua tai edes helppoa.

4) Ohjelmatyö kunniaan

Laadukkaat sisällöt ovat politiikan ydintä. Vihreissä tehdään erittäin hyvää ohjelmatyötä, jonka tulokset täytyy saada näkymään. Tiivistetään kentän ja eduskuntaryhmän välistä sisällöllistä yhteistyötä. Tislataan ohjelmista poliittisia nostoja, ja muistetaan myös käyttää niitä sekä eduskuntatyössä että alueiden ja kuntien päätöksenteossa. Varmistetaan, että Vihreää politiikkaa tekevät tietävät uusista avauksista ja saavat ne konkreettisina ehdotuksina ja toimenpiteinä käyttöönsä myös lautakuntiin ja valtuustoihin.

5) Yhteistyö vaikuttamisen ytimeen

Kutsutaan tahoja puolueen ulkopuolelta sparraamaan poliittista keskusteluamme. Ollaan alusta uudenlaisille kohtaamisille ja kekusteluille ja viedään Vihreää näkökulmaa mukanamme. Tehdään Vihreistä vaikuttamisen edelläkävijöitä ja vaikuttamiseen kannustajia omalla alueella. Pidetään Vihreät alumnit mukana toiminnassa, heillä on viisautta, jota liikkeellä ei ole varaa menettää.

6) Tehdään vähemmän, mutta strategisemmin

Puolueen resurssit vähenevät vaalitappion myötä. Jos työtä ei osata karsia, on tuloksena uupunut ja rampautunut puoluetoimisto. Taitava strateginen henkilöstöjohtaminen on avain kutistuneen organisaation toiminnan vakauttamiseen. Tämä vaatii yhteistä analyysiä ja vaikeita päätöksiä siitä, mihin niukemmat resurssit suunnataan. Kriisin keskellä on vaikea nähdä kauas. Käynnistetään puolueen strategian uudistamistyö. Otetaan aikaa ja katsotaan kokonaisuutta rauhassa, jotta tiedämme, mitkä ovat seuraavat viisaat askeleet.

Lähdetään tulevaan työhön puolueen työntekijöiden hyvinvointi edellä. Jatketaan Vihreiden työntekijöiden uupumuksen kierteen kitkemistä. Innostetaan uusia jäseniä ja vanhoja kettuja mukaan yhteiseen työhön. Otetaan myös vapaaehtoisten toimijoiden väsymys vakavasti.

7) Näytetään hyvältä joka puolella Suomea

Jokainen Vihreä piiri ja järjestö toimivat omanlaisellaan kentällä. Rohkaistaan piirejä tekemään oman alueensa näköistä Vihreää politiikkaa. Sen, mikä toimii Helsingissä, ei tarvitse toimia Joensuussa tai Vehmersalmella. Kun koko puolueella menee hyvin, kaikki voittavat, niin kaupungissa kuin maaseudulla. Tiivistetään yhteistyötä ja laitetaan niukkenevat resurssit parhaaseen mahdolliseen käyttöön. Käytetään aikaa kunkin alueen erityispiirteiden analyysiin. Varmistetaan, että kukaan ei jää yksin puurtamaan omaa leiviskäänsä. Seisotaan omien takana ja tukena, vaikkei aina oltaisi samaa mieltä.

8) Vihreillä on parhaat bileet

Tanssilattia on poliittinen kenttä. Järjestetään lisää Vihreitä bileitä, puhutaan politiikkaa ja politiikan vierestä, tavataan uusia kivoja tyyppejä, tanssitaan yhdessä, tutustutaan ja ystävystytään. Vihreät bileet voi olla myös kirjallisuuspiiri, kokkausilta, sober curious -klubi, stand-upia tai yritysvierailu. Rakennetaan yhteisöä ja yhteyttä, silloin on helpompi olla myös eri mieltä silloin kun on tarve. Vihreä biletila on turvallisempi, esteetön ja kaikille kiva. Tehdään toimintaa niin ekstrovertimmille kuin introvertimmille vihreille. Palautetaan (kuivan maan) puolueristeilyt ja niiden vapaat paneelikeskustelut Vihreään bilevalikoimaan.

9) Vastauksia vaalikentille

Vaaleissa kentällä kohdataan monenlaisia kysymyksiä, mutta usein tietyt teemat toistuvat. Kootaan nopeita ja jämäköitä vastauksia usein toistuviin kysymyksiin vaalityötä vahvistamaan. Tuotetaan talouspoliittiset talking pointit. Kuunnellaan kentällä käytyjen keskustelujen viestejä herkällä korvalla ja reagoidaan nouseviin signaaleihin ajoissa. 

Jokaisessa puolueessa on omat ikuisuuskysymyksensä ja jakolinjansa, niin myös Vihreissä. Puretaan puolueen sisäisiä jännitteitä ja ollaan osa samaa liikettä, vaikka ollaan välillä eri mieltä.

10) Tuetaan toisiamme onnistumaan

Maailmaa ei muuteta yksin. Jaetaan ja kompataan toistemme hyviä ideoita ja uusia avauksia, sillä yhdessä olemme enemmän. Kentältä kuuluu viestiä väsymyksestä vihapuheeseen ja henkilöön meneviin hyökkäyksiin. Luodaan puolueelle mekanismi sosiaalisessa mediassa tai vaalikentillä kohdatun häirinnän ja vihapuheen raportoimiseksi ja opetellaan pyytämään toisiamme apuun. Huolehditaan omille turvallisia ja hyviä keskustelukanavia. Rakennetaan vihreää vertaismentorointia yhdistämään tuoreita ja kokeneita vaikuttajia, tuomaan jatkuvuutta ja syventämään näkökulmia.

Scroll to Top